info@example.com 095-1955332

** ขณะนี้ พิพิธภัณฑ์ไม้สักทองคุ้มเวียงเพชร เปิดให้เข้าชม ฟรี!! (จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง)**

ประวัติความเป็นมา

ผู้ก่อตั้ง "พิพิธภัณฑ์ไม้สักทองคุ้มเวียงเพชร" ณ ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ คุณพยนต์ ปัญญาเพ็ชร ได้ใช้ทรัพย์สินส่วนตัวในการจัดสร้างขึ้น ในอดีตเคยเลี้ยงช้างหลายเชือก โดยนำช้างมาใช้งานในการชักลากทอนซุงไม้สัก เพื่อนำมาสร้างบ้านและค้าขายให้กับคนไทยและชาวต่างชาติ ปัจจุบันได้เลงเห็นว่าต้องเชิดชู และอนุรักษ์ไม้สักทองประจำเมืองแพร่ จึงได้เข้าร่วมแข่งขันการประมูลราคาไม้สักทองขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เพื่อสะสมแล้วนำมาสร้างเก็บไว้ให้คนรุ่นหลังได้ชมความงดงามและยิ่งใหญ่ของไม้สักทอง "อัตลักษณ์ของคนเมืองแป้" ทำเป็นแหล่งเรียนรู้ประจำท้องถิ่น เพื่อศึกษาค้นคว้า ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของไม้สักทองแพร่ ซึ่งอาจจะหาชมได้ยากแล้วในประเทศไทยและในต่างประเทศ
** นอกจากนี้ไม้สักทอง 1 ต้น ยังมีแร่ทองคำผสมอยู่ 0.5 ppm.และไม้สักทอง 26 ต้น เท่ากับ น้ำหนักทองประมาณ 1 บาท**

ประวัติบ้านเวียงทอง

การเริ่มต้นก่อร่างสร้างเมืองตอง(สันนิษฐานว่าเป็นจุดเริ่มต้นสร้างเมืองแพลหรือเมืองแพร่ในอดีต) ราว 700 กว่าปี อยู่ในช่วงสมัยของพญาลือไท(ลิไท) คนบ้านเมืองตองในอดีต แต่เดิมเป็นอาณาเขตของ อาณาจักร สุโขทัย เมืองลูกหลวง (หัวเมืองชั้นใน) เป็นเมืองหน้าด่านตั้งอยู่รายรอบราชธานีทั้ง 4 ทิศ คือ ทิศเหนือ ได้แก่ เมืองศรีสัชนาลัย (สวรรคโลก) ทิศใต้ ได้แก่ เมืองสระหลวง (พิจิตรเก่า) ทิศตะวันออก ได้แก่ เมืองสองแคว (พิษณุโลก) ทิศตะวันตก ได้แก่ เมืองนครชุม (ปากคลองสวนหมาก หน้าเมืองกำแพงเพชร) เมืองลูกหลวงเหล่านี้ กษัตริย์จะทรงแต่งตั้งพระราชโอรส หรือเจ้านายเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงไปปกครองดูแล โดยรับนโยบายจากเมืองหลวง ส่วนเวียงตองเป็นชุมชนดังเดิม สืบเชื้อสายชาวสุโขทัยโบราณ อาชีพในสมัยก่อนคือการร่อนทองตามแม่น้ำยม เล่ากันว่า พญาลิ้นตองเป็นผู้ก่อตั้งอาณาจักรเวียงทองขึ้นในสมัยนั้น(ก่อนการก่อสร้างเมืองพลนครหรือเมืองแพร่ตลอดจนปัจจุบัน) มีพี่น้องร่วมเชื้อสายเดียวกัน 2 คน ได้ร่วมกันปกครอง โดยแบ่งเขตการปกครอง ออกเป็น 3 ส่วน ส่วนหน้าเมืองปกครองโดย พญาไชยมาตย์ ส่วนกลางเมืองปกครองโดย พญาลิ้นตอง(ผู้ปกครองนครเวียงตอง) ส่วนท้ายเมืองปกครองโดย พญาคำลือ(คำเขื่อน) ได้ก่อสร้างเวียง (เมือง,แคว้น คือ กำแพงหรือฮั่วบริเวณเมืองที่ถูกล้อมรอบไปด้วยคูน้ำ และ กำแพง หรือเมืองในสมัยก่อนเชียงแสนจนถึงล้านนา ส่วนมากจะถูกใช้เรียกในภาคเหนือและประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนี้ เวียง ยังเป็นหนึ่งในจตุสดมภ์ ชึ่งหมายถึง เมือง ซึ่งมีขุนเวียงเป็นผู้ดูแล สำหรับเวียงโบราณนั้นมีหลายแห่ง) ซึ่งจุดเริ่มต้นสร้าง สันคือหรือกำแพงเมือง("อั่ว" ภาษาเหนือ,ล้านนา) ได้เริ่มต้นสร้างสันคือที่เวียงป่าเป้าดอนใจ(บ้านเขื่อนคำลือปัจจุบัน) ติดน้ำยมขึ้นมาตลอดแนวจนถึงสามเหลี่ยม บริเวณห้าแยก หมู่ที่ 10 ถึง หมู่ที่ 7 ปัจจุบันไม่หลงเหลือร่องรอยของสันคือเพราะชาวบ้านต่างปรับพื้นที่ดินปลูกบ้านเรือนเพื่อเป็นอยู่อาศัย พญาลิ้นตองเป็นผู้ก่อตั้งวัดทองเกตุ(วัดเดิม) พญาไชยมาตย์เป็นผู้ก่อตั้งวัดไชยมาตย์ และพญาคำลือเป็นผู้ก่อตั้งวัดเขื่อนคำลือ เล่ากันว่าในสมัยนั้น พญาลิ้นตองได้ขี่ม้าขาวออกตรวจราชการบ้านเมือง ในขณะที่กำลังก่อร่างสร้างเมืองอยู่นั้น ได้เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้พระองค์เสียพระทัย โดยการจากไปของภริยา(แม่เจ้าเฮียงคำ) ได้จมน้ำเสียชีวิต เหตุเกิดจากการลงไปอาบน้ำ/เล่นน้ำ แล้วถูกกระแสน้ำวนดึงร่างลงไปใต้น้ำ ว่ากันว่าขนาดเรือยาว 12 ที่นั่ง ยังจมหายไปทั้งลำ ทำให้พญาลิ้นตองได้เสียพระทัยเป็นอย่างมาก ภายหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้น พญาลิ้นตองกับพญาไชยมาตจึงนำไพร่พลบ้านเวียงทองบางส่วน อพยพขึ้นเหนือข้ามแม่น้ำยม ผ่านถนนพญาพล(พญาลิ้นตองได้สถาปนาชื่อขึ้นเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ นามว่า "พญาพล") ขึ้นไปตั้งรกรากสร้างเมืองขึ้น ตลอดจนเป็นเมืองแพร่ในปัจจุบัน และให้พญาคำลือปกครองเวียงทองสืบไป
** ต่อมาสายน้ำยมได้เปลี่ยนสายมายังบริเวณริมฝั่งวัดทองเกตุเดิม ทำให้บริเวณโบสถ์วัดทองเกตุเก่าถูกน้ำกัดเซาะพังเสียหาย จึงต้องยกพระประธานภายในโบสถ์ออกมาไว้ริมข้างแม่น้ำยมแล้วสร้างศาลาครอบไว้อีกที **

อาชีพในสมัยก่อนประกอบอาชีพร่อนทองคำตามริมฝั่งแม่น้ำยม ต่อมาทำอาชีพย้อมฮ้อมทำเสื้อหม้อฮ้อมขาย และปัจจุบันส่วนใหญ่ทำอาชีพค้าขายไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้สักประจำหมู่บ้าน

  • บ้านไชยมาตย์ เรียกว่า บ้านสันป่าแย้
  • บ้านทองเกตุ เรียกว่า บ้านฝั่งหมิ่น
  • บ้านน้ำบ่อ เรียกว่า บ้านนอกขี้ลอหลังหม่น(ทำงานหนักหรือสู้งานไม่เกียจคร้าน)
  • บ้านโพธิสุนทร เรียกว่า บ้านใต้เก๊าศรี(มีต้นโพธิ์ขนาดใหญ่อยู่ภายในวัด)
  • บ้านเขื่อนคำลือ เรียกว่า บ้านเวียงป่าเป้าดอนใจ
  • บ้านผาสุก เรียกว่า บ้านหล่ายน้ำ (อยู่อีกฝั่งของแม่น้ำยม)

จัดสร้างร่มฉัตรถวายพระยาไชยบรูณ์

วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ครอบครัว ปัญญาเพ็ชร ได้จัดสร้างถวายร่มฉัตรปิดทองคำเปลวแก่อนุสาวรีย์พระยาไชยบูรณ์ ข้าหลวงคนแรกหรือเป็นผู้ว่าราชการคนแรกของเมืองแพร่

เริ่มก่อสร้าง "พิพิธภัณฑ์ไม้สักทองคุ้มเวียงเพชร"

ประมวลภาพ "พิพิธภัณฑ์ไม้สักทองคุ้มเวียงเพชร"

ร้านเวียงเพ็ชรคาเฟ่ พิพิธภัณฑ์ไม้สักทองคุ้มเวียงเพชร

ขอเรียนเชิญนักท่องเที่ยวทุกท่าน แวะชิมกาแฟ และชมความสวยงาม อลังการงานสร้างบ้านไม้สักทองของเมืองแพร่

พระแสงดาบเพชร

พระแสงดาบเพชรเป็นดาบประจำตระกูล ปัญญาเพ็ชร อยู่ในยุคสมัย สุโขทัย(ศรีสัชนาลัย) - พิษณุโลก

แผนที่ พิพิธภัณฑ์ไม้สักทองคุ้มเวียงเพชร

Wiang Phet Golden Teak Museum Map.

การจัดงานเลี้ยงรุ่น เวียงทอง 2499

สวัสดีปีใหม่ปีพ.ศ.2567 บ้านเวียงเพชร ยินดีต้อนรับ คณะรุ่น 2499 ที่ให้ความไว้วางใจในการจัดงานเลี้ยงรุ่นครั้งนี้

ผู้สนับสนุน

เปิดรับผู้เช่าขาย อาหาร/กาแฟเครื่องดื่ม และอื่นๆ ณ บริเวณ "พิพิธภัณฑ์ไม้สักทองคุ้มเวียงเพชร" ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

อาหารและเครื่องดื่ม

รับจัดงานเลี้ยง งานสังสรรค์ โต๊ะจีน งานแต่งงาน งานสันทนาการ งานดนตรี งานรื่นรมณ์ และ ฯลฯ ขอแจ้งความประสงค์ ขอใช้พื้นที่ ได้ที่ สำนักงานพิพิธภัณฑ์ไม้สักทองคุ้มเวียงเพชร ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน

บริการห้องพัก/Room Services

เปิดจองห้องพักล่วงหน้าได้ที่นี่

จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน

Magnam dolores commodi suscipit. Necessitatibus eius consequatur ex aliquid fuga eum quidem. Sit sint consectetur velit. Quisquam quos quisquam cupiditate. Et nemo qui impedit suscipit alias ea. Quia fugiat sit in iste officiis commodi quidem hic quas.

  • All
  • App
  • Card
  • Web

App 1

App

Web 3

Web

App 2

App

Card 2

Card

Web 2

Web

App 3

App

Card 1

Card

Card 3

Card

Web 3

Web

สถานที่ติดต่อสอบถาม/Contact

สำนักงาน พิพิธภัณฑ์ไม้สักทองคุ้มเวียงเพชร ตั้งอยู่ที่ บ้านผาสุก 180 หมุ่ 8 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
Golden Teak Wood Museum Office, Wiang Phet, for Phasuk villagers, 180 Moo 8, Wiang Thong Subdistrict, Sung Men District, Phrae.

Location:

บ้านผาสุก 180 หมู่ 8 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54000

Call:

+6695 195 5332

Loading
Your message has been sent. Thank you!